De wijkbeheerder
GoedeStede heeft vier wijkbeheerders in dienst die toezicht houden op de netheid en leefbaarheid in de wijken. De wijkbeheerder loopt regelmatig rond in uw wijk en houdt zo toezicht op de netheid en leefbaarheid. De wijkbeheerder ziet er op toe dat bewoners de bepalingen uit het huurcontract naleven. Dat betekent dat als bewoners de gangbare normen of woonregels overtreden hij hen hierop aanspreekt. Naast de wooncomplexen en de daarbij behorende gemeenschappelijke ruimten behoort derhalve ook de (directe) woonomgeving tot zijn werkgebied. 

Schotels
Steeds meer bewoners plaatsen een schotelantenne aan of in de buurt van hun woningen. Met een schotelantenne kunt u meer zenders, van over de hele wereld, ontvangen dan door uw kabelexploitant wordt aangeboden. GoedeStede vindt dat u een schotel mag plaatsen, mits u voldoet aan enkele regels. Lees meer over het plaatsen van een schotelantenne.

Uw Tuin
Een huis met een tuin! Voor velen een lang gekoesterde wens en dé reden om in Almere te gaan wonen. De tuin is er op de eerste plaats voor uw plezier en om de buurt groen te houden. Naast het plezier dat een tuin kan geven, is het helaas soms ook een bron van ergernis voor buren en omwonenden. Onkruid, vervuiling of de wijze waarop de tuin is omheind gaat ten koste van uw woongenot en dat van uw buren. Geef uw tuin daarom regelmatig aandacht en overleg met uw buren als een struik of boom naar uw mening te ver is doorgegroeid. Voor sommige zaken heeft u schriftelijke toestemming nodig van GoedeStede. Raadpleeg dus eerst onze folder Tips voor uw Tuin of neem contact op met uw wijkbeheerder.

Klachten over uw buren
Waar veel mensen dicht op elkaar wonen, is het onvermijdelijk dat men af en toe last heeft van elkaar. Gelukkig ligt de oplossing vaak binnen handbereik. Een vriendelijk praatje met uw buren lost meer op dan een klacht bij de politie of woningstichting. Het is mogelijk dat uw buren niet eens beseffen welke overlast u van ze ondervindt. In onze brochure Overlast – Wat kan ik er aan doen leest u hoe u een overlastsituatie het beste kunt aanpakken en hoe GoedeStede u daar eventueel bij kan helpen. Download hier een formulier om overlast bij te houden.

Gebiedskantoor
Meldingen over de openbare ruimte (zoals een kapotte straatlantaarn of losliggende stoeptegel) kunt u gemakkelijk aan de gemeente doorgeven via het digitale formulier. U kunt ook bellen met 14 036 of langskomen bij de centrale balie in het stadhuis.

Gebiedskantoor is het eerste aanspreekpunt van de gemeente Almere in en over uw wijk. Op het stadsdeelkantoor kunt u direct terecht met meldingen, vragen of wensen over bijvoorbeeld een losse stoeptegel, openbaar groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting, opnieuw inrichten van een speeltuin, verkeersknelpunten, overlast of uw veiligheid.

Daarnaast kunnen de medewerkers van het stadsdeel u vragen om samen te praten over ontwikkelingen in de wijk, bijvoorbeeld bij de herinrichting van een park of (school)plein, bij de aanleg van een nieuw fietspad of bij een verandering in de verkeerssituatie. Op het stadsdeelkantoor zijn verschillende partijen bij elkaar gebracht, zoals gemeente, politie en welzijnsstichting De Schoor. Vraagstukken worden samen bekeken en met elkaar opgelost.