Door invulling van dit formulier geeft u toestemming aan woningstichting GoedeStede om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank. Er wordt een bedrag van uw rekening afgeschreven voor de huur en bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld de servicekosten). Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.