Wie houdt de algemene ruimten schoon? Worden uw ramen gewassen en hoe zit het met het onderhoud van het gemeenschappelijk groen? U leest er hier meer over.

Schoonmaak
Bij een groot aantal hoogbouwcomplexen zorgen wij dat de algemene ruimten schoon worden gemaakt. Hiervoor betaalt u een vergoeding via de servicekosten.
De werkzaamheden die door het schoonmaakbedrijf worden uitgevoerd, hangen af van de gemaakte afspraken. Ontvangt u graag een exemplaar van het schoonmaakprogramma, dan kunt u dit aanvragen bij onze Klantservice.

 

Klachten over de uitvoer?
Er wordt ‘industrieel’ schoongemaakt. Het resultaat kan daardoor anders zijn dan wanneer u dit zelf doet. Constateert u dat de werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd, dan vernemen wij dit graag dezelfde dag nog. Zit er namelijk een paar dagen tussen dan wordt het moeilijker om vast te stellen of de klacht gegrond is en het bedrijf opdracht te geven om het te herstellen. Uw klacht over schoonmaak kunt u hier melden:

Glasbewassing
Een onderdeel van de schoonmaak is de glasbewassing. Het gaat dan om de ramen van de algemene ruimten en soms om ramen van woningen die voor de bewoner moeilijk te bereiken zijn. Wij schakelen hiervoor de glazenwasser in. Hiervoor betaalt u via de servicekosten een vergoeding. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het aantal keer per jaar dat de ramen gewassen worden. De eventuele kosten voor de inhuur van een hoogwerker komen voor rekening van GoedeStede. De kosten voor glasbewassing zijn meestal opgenomen in het servicecomponent schoonmaak. Het komt ook voor dat een apart servicecomponent glasbewassing in het huurcontract is opgenomen. Vragen of opmerkingen over glasbewassing kunt u doorgeven aan onze Klantservice.

Groenonderhoud
Dit is van toepassing op woongebouwen met een gemeenschappelijke groenvoorziening. Het onderhoud bestaat in het algemeen uit: grasmaaien, onkruidbestrijding en snoeien van de beplanting. GoedeStede maakt met een hoveniersbedrijf afspraken over het onderhoud. De kosten van dit onderhoud worden verdeeld over het aantal woningen van het woongebouw.

Als in uw woongebouw een bewonerscommissie actief is, wordt die bij de inhoud van het groenonderhoud betrokken. Jaarlijks wordt bekeken of er aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Heeft u wensen of opmerkingen op het gebied van groenonderhoud, dan kunt u deze doorgeven aan uw bewonerscommissie. Een actueel overzicht van de actieve bewonerscommissies vindt u bij Brochures. Is er geen commissie actief, dan kunt u uw wensen of opmerkingen doorgeven aan de huurdersorganisatie GSA.
Het komt ook wel eens voor dat een bewonerscommissie zelf een aantal zaken op het gebied van tuinonderhoud uitvoert in overleg met GoedeStede.

Als u precies wilt weten welke afspraken op het gebied van groenonderhoud voor uw woongebouw gemaakt zijn, kunt u contact opnemen met uw wijkbeheerder. Hij legt het graag aan u uit. Hij is tevens de medewerker die controleert of de werkzaamheden goed worden uitgevoerd.

.