Wij willen dat het gewoon goed wonen is in Almere. Door te zorgen voor goede huisvesting en leefbare buurten dragen wij daar aan bij.
Dat doen we echter niet alleen. De expertise van onze maatschappelijke en commerciële partners hebben we daarbij nodig. Zij weten wat er speelt bij de verschillende doelgroepen die de stad rijk is. Daarom werken we samen met:

  • Bewoners – huurdersorganisatie – bewonerscommissies – Oren & Ogen
  • Gemeente – politiek
  • Gemeente – ambtelijk
  • Zorginstellingen
  • Welzijnsinstellingen
  • Onderwijsinstellingen
  • Politie
  • Netwerkpartners zoals collega-corporaties, provincie, CBA, ondernemers en partijen die zich inzetten op het gebied van gezondheid en (schuld)hulpverlening.

Vanuit onze organisatie werken we op verschillende niveaus samen.
Niveau 1 = Strategisch bestuurlijk
Niveau 2 = Tactisch – beleidsvoorbereidend in wijken of bij projecten
Niveau 3 = Operationeel – dagelijks en bij projecten in uitvoering

Op het gebied van veiligheid en leefbaarheid werken we intensief samen. Daarvoor is een samenwerkingsmatrix gemaakt.

Samen komen we tot het beste resultaat!