Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Om dit te kunnen doen, is het belangrijk dat we respectvol met elkaar om gaan. Dit kan alleen als we met elkaar afspreken wat we van elkaar verwachten. Daarom hebben we bij GoedeStede een aantal regels opgesteld. Wij vertrouwen er op dat u zich ook in deze regels vindt en dat u zich aan deze regels houdt.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij zijn bereikbaar voor u: elke werkdag kunt u ons bellen tussen 08.30 en 13.00 uur.
 • Onze medewerkers schakelen, tijdens contact met u, hun mobiele telefoon uit of zetten deze op stil.
 • Als een gesprek met een andere relatie uitloopt, waardoor u langer moet wachten op onze medewerker, vertelt deze medewerker of één van zijn/haar collega’s u dit duidelijk. Wij vragen u dan of u nog gelegenheid hebt om te wachten of maken een nieuwe afspraak.
 • Als de persoon, die u telefonisch wilt spreken er niet is, zorgen wij voor een terugbelnotitie. De medewerker, die u wilt spreken of zijn/haar vervanger belt u dezelfde of de volgende dag terug.
 • U mag verwachten dat onze medewerkers zich mondeling en schriftelijk correct uitdrukken.
 • U mag rekenen op duidelijke en eenduidige informatie van onze medewerkers.
 • U mag er op vertrouwen dat onze medewerkers zich legitimeren als ze bij u op bezoek komen.
 • U mag er op vertrouwen dat onze medewerkers zich naar u toe verontschuldigen als zij een fout hebben gemaakt, en de fout zo snel mogelijk herstellen.
 • Als één van onze medewerkers uw gedrag niet accepteert, maakt hij/zij rustig duidelijk wat de gevolgen voor u zijn.
 • De ontvangstruimte is er voor het onderhouden van contact met u en gebruiken we tijdens kantooruren alleen daarvoor. Als u vindt dat wij ons niet aan deze regels houden, mag u een klacht indienen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw klacht binnen een afgesproken termijn.

Wat wij van u verwachten

Algemeen

 • Wij ontmoeten en helpen u graag, met respect voor elkaar. Mocht u onder invloed van bepaalde middelen zijn, dan is het beter als u een andere keer verschijnt.
 • Discriminerende, (seksueel) intimiderende of beledigende uitlatingen over onze medewerkers en/of andere klanten accepteren wij niet.
 • Hinderlijk gedrag, zoals roepen of schreeuwen (verbaal geweld) naar onze medewerkers, staan wij niet toe. Ook niet mobiel bellen als wij met u in gesprek zijn.

Bij u thuis

 • Als wij een afspraak met u hebben, verwachten onze medewerkers dat u op het afgesproken tijdstip thuis bent en de deur open doet.
 • Als u een afspraak annuleert, doet u dit minimaal één dag van te voren en maakt u direct een nieuw afspraak met ons.
 • Bij inspecties in uw huis vertrouwen wij op uw medewerking om onze opzichters alle vertrekken te laten zien en hen alle gebreken meldt.

Bij ons op kantoor

 • Heeft u een afspraak op ons kantoor, meldt u zich dan bij de balie in de ontvangstruimte op de begane grond.
 • Houdt u alstublieft gepaste afstand als u voor de balie wacht in verband met de privacy van anderen.
 • Uw kinderen zijn welkom in de ontvangstruimte van ons kantoor. Wij verwachten dat u goed toezicht op hen houdt om overlast voor anderen te voorkomen.
 • Honden laten wij niet toe in ons kantoor, tenzij de aanwezigheid van uw hond op basis van medische gronden noodzakelijk is.
 • Het is verboden om in ons kantoor te roken.
 • Zonder toestemming van onze medewerkers is het niet toegestaan andere delen van het kantoorgebouw te betreden.

Bij overtreding van onze omgangsregels spreken wij u hierop aan. Als u uw gedrag niet aanpast beëindigen wij het gesprek, en sturen wij u schriftelijk een waarschuwing.

Fysiek geweld, vandalisme of het dreigen hiermee tolereren we niet. Hiervan doen wij altijd aangifte bij de politie. Als hulpmiddel bij de opsporing staan we de politie toe onze opgenomen camerabeelden te gebruiken.