De brancheorganisatie van woningcorporaties, Aedes, heeft de resultaten gepubliceerd van de tweede benchmark voor de corporatiebranche. Huurderstevredenheid en bedrijfslasten stonden centraal in dit onderzoek, waar 97,5% van de corporaties aan meedeed. Ook GoedeStede deed mee en scoorde weer net iets beter dan vorig jaar.

Op het onderdeel bedrijfslasten scoorden wij een A. Onze bedrijfslasten behoren met € 499,- per verhuureenheid tot een van de laagste binnen de sector (gemiddeld € 925,-). Dit levert weer een A score op als relatieve positie in de benchmark (A-B-C).

In totaal gaven 193.000 huurders een oordeel over hun corporatie. Het gemiddelde cijfer dat de corporaties kregen, was een 7,4. De gemiddelde huurderstevredenheid voor GoedeStede komt uit op een 7,2.

‘Wij zijn tevreden’, zo vertelt directeur-bestuurder Arjan Deutekom. ‘Zeker als je kijkt naar de ontwikkeling. Vorig jaar scoorden we op het onderdeel huurderstevredenheid nog een 6,8. Dat was goed voor een C, en dit jaar een B. Tegelijkertijd weten we ook waar onze verbeterpunten zitten en daar blijven we aan werken.’