Heeft u ivm de Corona Crisis moeite met betalen van de huur of heeft u vragen over uw financiële situatie?

 PLANgroep is bereikbaar voor nieuwe aanmeldingen en vragen. Wacht in deze moeilijke tijden niet met het vragen om hulp of adviesU kunt zich aanmelden via het contactformulier op het webloket www.plangroeponline.nl/almere. PLANgroep neemt dan binnen twee dagen contact met u op.  De gesprekken vinden plaats via de telefoon of middels video-bellen. Op het webloket en op https://www.almere.nl/werken/schulden/ treft u uitgebreide informatie over de schuldhulpverlening in Almere.
Heeft u vragen dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen via telefoonnnummer: 036-5395950
Voor vragen of advies kunt u ook een mail sturen naar: almere@plangroep.nl

 

Moeite met betalen

Problemen met het nakomen van betalingsverplichtingen
Als het u niet lukt uw huur- of andere betalingsverplichting aan GoedeStede na te komen, kunt u een betalingsregeling treffen. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Klantservice.

Maatwerkregeling

Is uw inkomen het afgelopen jaar aanzienlijk gedaald?
Voor een aantal situaties heeft GoedeStede de volgende maatwerkregeling ontwikkeld. (Druk op het + voor meer informatie). Komt u in aanmerking voor één van deze regelingen, dan kunt zich hier aanmelden.

In afspraken met de gemeente Almere is een maatwerkregeling afgesproken voor huurders met een sociaal huurcontract die te maken hebben met een grote inkomensdaling en wonen in een woning met een met een (subsidiabele) huurprijs boven € 752,33. Subsidiabele huurprijs bestaat uit de kale huurprijs van de woning en een deel van de servicekosten. Had u geen recht op huurtoeslag, maar nu door de inkomensdaling wel, dan verlagen we de huur tot € 752,33 zodat u huurtoeslag kan aanvragen. U kunt zich het hele jaar aanmelden voor deze regeling. Dit kan schriftelijk per brief of e-mail of via onze website.

Huurders met een sociale huurovereenkomst waarvan de huurprijs boven de huurtoeslaggrens van € 752,33 komt, kunnen aanspraak maken op deze regeling. De rekenhuur blijft intact, de te betalen huur wordt vastgesteld op € 752,33. Het verschil tussen uw “echte huur” en € 752,33- incasseren wij tijdelijk niet. U betaalt niet tot het moment dat uw situatie is veranderd of totdat wij u een goedkopere woning hebben aangeboden. Een aangeboden woning kunt u niet weigeren. U kunt zich schriftelijk (brief of e-mail) aanmelden of via dit formulier.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening
Als u regelmatig het ene financiële gat met het andere dicht, dan is dat een signaal dat u uw financiële situatie niet op orde heeft. Als u niets met dit signaal doet, bestaat de kans dat er een problematische (schulden)situatie ontstaat. Zo`n situatie  kan leiden tot onnodige hoge kosten of zelfs huisuitzetting. Om dit te voorkomen kan GoedeStede u begeleiden naar de juiste instanties die u kunnen helpen bij het op orde krijgen van uw financiële situatie. Als u hierover meer wil weten, adviseren wij u contact op te nemen met onze medewerker van de afdeling Incasso.

U kunt ook rechtstreeks contact op nemen met PLANgroep. (Schulddienstverlening gemeente Almere) telefoonnummer 036-5395950 e-mail: almere@plangroep.nl
adres: Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere

Als u zelfstandig ondernemer bent, kunt u terecht bij:
Zuidweg Insolventie-bemiddeling 035-5385350
www.zuiderweg-partners.nl

De website zelfjeschuldenregelen.nl is er om mensen met beginnende financiële problemen te helpen een oplossing te vinden en hun financiën weer op de rails te krijgen.

Algemene informatie over geldzaken

www.nibud.nl
www.Wijzeringeldzaken.nl
www.Schulden.nl
www.juridischloket.nl
www.humanitas.nl
www.zorggroep-almere.nl (maatschappelijk werk)

Privacy
Woningstichting GoedeStede is altijd bereid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Uiteraard is de privacy van gegevens van de huurder gewaarborgd. Andere instanties worden alleen ingelicht na overleg met de huurder.

Ondersteuning inlopen schulden
Om te voorkomen dat uw betalingsachterstand tot een huisuitzetting leidt, werkt GoedeStede onder andere samen in het project “Vroeg Erop Af”. Voordat de  juridische procedure tot huisuitzetting wordt gestart, worden uw NAW gegevens (Naam Adres Woonplaats) en gegevens over de hoogte van uw betalingsachterstand aan de projectleden doorgegeven. Als u niet wilt dat wij uw gegevens doorgeven, dan kunt u ons dat laten weten door het bezwaarformulier  in te vullen.