Als huurder van GoedeStede weet u het beste wat er in uw wooncomplex en woonomgeving speelt en wat er wellicht beter kan. U kunt op verschillende manieren bijdragen aan een fijne woonomgeving zodat u en uw medebewoners zich nog meer thuis voelen.

Hugo Als huurder bij GoedeStede wordt u vertegenwoordigd door een huurdersorganisatie. Een huurdersorganisatie komt op voor mensen die een woning huren bij een woningstichting. Deze huurdersorganisatie heet Hugo: Huurdersorganisatie GoedeStede.

Onafhankelijk In de wet staat dat een woningstichting zoals GoedeStede een onafhankelijke huurdersorganisatie moet hebben. Hugo komt op voor de belangen van alle mensen die nu een woning huren van GoedeStede, maar ook voor woningzoekenden. Een huurdersorganisatie zet zich in voor zaken die verder gaan dan alleen uw woning of flatgebouw. Zoals bijvoorbeeld de regels bij een verhuizing, en de huurverhoging.

Meer informatie?
Kijk op www.hugoalmere.com

Doet u mee? Bent u nu al enthousiast en wilt u een rol spelen binnen Hugo? Stuur dan een e-mail met uw naam en telefoonnummer naar info@hugoalmere.com.