Maatwerkregeling 1

Maatwerkregeling 1: Inkomstendaling

In afspraken met de gemeente Almere is een maatwerkregeling afgesproken voor huurders met een sociaal huurcontract die te maken hebben met een grote inkomensdaling en wonen in een woning met een (subsidiabele) huurprijs boven € 752,33 . De subsidiabele huurprijs bestaat uit de kale huurprijs van de woning en een deel van de servicekosten. Had u geen recht op huurtoeslag, maar nu door de inkomensdaling wel, dan verlagen we de huur tot € 752,33 zodat u huurtoeslag kan aanvragen. U kunt zich het hele jaar aanmelden voor deze regeling. Dit kan schriftelijk per brief of e-mail of via onze website.

Maatwerkregeling 2

Maatwerkregeling 2: Voorkom huurschuld

Huurders met een sociale huurovereenkomst waarvan de (subsidiabele) huurprijs boven de € 752,33 ligt kunnen aanspraak maken op deze regeling. De rekenhuur blijft intact, de te betalen huur wordt vastgesteld op € 752,33 Het verschil tussen uw “echte huur” en € 752,33 incasseren wij tijdelijk niet. U betaalt niet tot het moment dat uw situatie is veranderd of totdat wij u een goedkopere woning hebben aangeboden. Een aangeboden woning kunt u niet weigeren. U kunt zich schriftelijk (brief of e-mail) aanmelden of via dit formulier.

Maatwerkregeling 3

Heeft u een sociale huurwoning en is uw inkomen laag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor huurverlaging of huurbevriezing. Via deze link kunt u checken of het zin heeft huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen. Als dat zo is, kunt u een voorbeeldbrief downloaden waarmee u dit kunt aanvragen. Vul deze in met uw gegevens en via onderstaande knop kunt u de brief naar ons versturen.

Woningstichting GoedeStede heeft met de toenmalige huurdersorganisatie  afgesproken dat we dit alleen toekennen als de woning waarin u woont passend is op het gebied van aantal kamers ten opzichte van het aantal personen. In het overtzicht hieronder leest u wat passende woonruimte inhoudt.

Maatwerkregeling 4

Heeft u een vrije sector huurcontract en heeft u sinds u hier woont nauwelijks inkomstenstijging gehad, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurbevriezing. Dit betekent dat we de huur niet verhogen. Dit is een nieuwe maatwerkregeling die we nog verder moeten ontwikkelen. Om in aanmerking te komen voor deze maatwerkregeling moet uw (gezamenlijke) bruto jaarloon in ieder geval minder zijn dan 4,5 keer de jaarhuur.

In onderstaande tabel, hebben we dit schematisch weergegeven per huurcategorie.

Gezamenlijk bruto jaarinkomen is minder dan
Huurprijs tot € 800 per maand € 43.200
Huurprijs tussen € 800 en € 900 per maand € 48.600
Huurprijs boven de € 900 per maand € 54.000

Als volgens de tabel uw inkomen lager is dan de bijbehorende huurprijs, kunt u een e-mail sturen naar maatwerk@goedestede.nl. Onze incassoconsulent neemt dan binnen een week contact met u op om aan te geven hoe het vervolgtraject er uit ziet.

Tip
Heeft u een vrije sector huurcontract en is uw inkomen sterk gedaald, dan komt u wellicht in aanmerking voor woonkostentoeslag van de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Aantal kamers huishoudensgrootte
Woonkamer en 1 of 2 slaapkamers 1 of meer personen
Woonkamer en 3 slaapkamers 3 of meer personen
Woonkamer en 4 of meer slaapkamers 5 of meer personen

Aanvragen huurverlaging/huurbevriezing doet u dus als volgt:

  • Stap 1. Doe de test zoals hierboven beschreven.
  • Stap 2. Komt u in aanmerking? Download dan de voorbeeldbrief en vul uw gegevens in.
  • Stap 3. Controleer of uw woning passend is. Zo ja? Ga naar Stap 4
  • Stap 4. Stuur uw gegevens in via onderstaande formulier.

Uw naam (verplicht)

Straat en huisnummer (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Let op! U moet 2 documenten uploaden:
Brief aanvraag huurverhoging/huurbevriezing en uw inkomensverklaring 2019


Voldoet u aan de eisen qua inkomen maar is de woning niet passend qua huishoudgrootte? Dan zoeken we graag samen met u naar een passende oplossing. Zo komt u wellicht in aanmerking voor de regeling Van Groot naar Beter. Het is ook mogelijk dat u huurverlaging/-bevriezing krijgt totdat wij u een andere passende woning aanbieden.
We begrijpen dat verhuizen ingrijpend is, en wij helpen u binnen onze mogelijkheden. Echter, als u besluit om niet te verhuizen en in de grote, niet passende woning te blijven, dan vinden wij de huidige huurprijs te rechtvaardigen. Een financiële tegemoetkoming in de huur, die door andere huurders moet worden opgebracht, vinden wij dan niet rechtvaardig. Wij denken graag met u mee over deze beslissingen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u ons bereiken via post@goedestede.nl.