U bent hier:
< Back

Stap 1

Elke klacht, die we binnenkrijgen wordt geregistreerd. Lukt het om de klacht direct op te lossen, dan doen we dat natuurlijk. Is er meer tijd of onderzoek nodig om de klacht op te lossen, dan sturen we u na twee werkdagen een schriftelijke bevestiging dat uw klacht in behandeling is genomen. De klacht komt terecht bij één van onze medewerkers, die vanaf dat moment verantwoordelijk is voor tijdige afhandeling van de klacht. Na tien dagen is de klacht of opgelost of u hoort van ons wat de status van de klacht is. Wij streven er naar elke klacht binnen dertig dagen te hebben opgelost.

Stap 2

Bent u niet tevreden met de oplossing, dan dient u schriftelijk een klacht in bij de directeur van GoedeStede. Beschrijf daarin duidelijk uw klacht en aan welke oplossing u denkt. De directeur neemt uw brief in behandeling en nodigt u desgewenst uit voor een gesprek. Binnen tien werkdagen, nadat uw brief is ontvangen, informeert de directeur u schriftelijk over zijn standpunt. U kunt uw brief richten aan:

Woningstichting GoedeStede De heer A.S.M. Deutekom Postbus 10088

1301 AB ALMERE

Stap 3

Bent u het niet eens met het antwoord van de directeur of heeft u binnen tien werkdagen geen antwoord, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie GoedeStede. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit drie leden. Een onafhankelijke voorzitter, een lid benoemd door de bewonersbelangenvereniging en een lid namens de verhuurder. Op deze manier is de onafhankelijkheid gewaarborgd. Meer over deze geschillencommissie leest u in onze brochure ‘Geschillencommissie.