• Woningstichting GoedeStede is een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet. De stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet.
  • GoedeStede heeft in een notariĆ«le akte haar statuten vastgelegd. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 18 december 2018.
  • De stichting is uitsluitend actief in Almere.
  • GoedeStede bezit ruim 8.000 verhuurbare eenheden.
  • Eind 2018 heeft GoedeStede 48 medewerkers in dienst die samen 42,63 fte bezetten.
  • GoedeStede heeft de ambitie om in tien jaar tijd 1.850 nieuwe huurwoningen te bouwen.
  • De bedrijfslasten behoren tot de laagste in de sector.
  • Het gemiddelde energielabel van alle woningen is label B.
  • De vermogenspositie heeft zich de afgelopen jaren gunstig ontwikkeld.