In ons jaarverslag leggen wij verantwoording af over het vorige jaar. Deze Infographic geeft u een beeld van de belangrijkste feiten en cijfers over 2020.