Het jaarverslag 2019 is gereed

Het zijn vreemde en onzekere tijden. Hoe lang duurt de coronacrisis nog en wat is het effect op de economie, de woningmarkt en bijvoorbeeld sectoren als de bouw? Ook is het onduidelijk wat de huurders, toekomstige huurders en GoedeStede daarvan merken. We weten het nog niet, maar we kunnen wel terugkijken op het jaar 2019.

Ook in 2019 waren de wachttijden lang en was er een tekort aan betaalbare huurwoningen. Maar GoedeStede heeft niet stilgezeten en kijkt terug op een succesvol jaar.

Het afgelopen jaar leverde GoedeStede 101 nieuwe sociale huurwoningen op en zijn er 95 in aanbouw. Voor een deel van de nieuwe huurders was het de sleutel van hun eerste eigen thuis waar ze vaak lang op hebben gewacht.

GoedeStede gaat door met bouwen en als het aan ons ligt versnellen we waar dat kan. Dat is hard nodig want de wachttijden voor een betaalbare huurwoning lopen verder op.

In 2019 hebben wij 529 verhuizingen in de bestaande voorraad verwerkt. Enkele mutaties zijn het gevolg van het feit dat senioren ervoor kiezen om hun grote eengezinswoning te verlaten voor een passende en comfortabele woning. Doorstroming verlengt de verhuisketen waardoor we meer mensen blij kunnen maken met een nieuwe woning.

In het jaarverslag is ook informatie te vinden over thema’s als betaalbaarheid, duurzaamheid en over ons werk in de buurten. Ook legt onze Raad van Commissarissen verantwoording af over het gehouden toezicht.

In de jaarrekening ziet u onze financiële prestaties. Daarin kunt u precies zien hoe wij de huur die we ontvangen besteden. Hoeveel we moeten lenen voor de investeringen die we doen. En natuurlijk de enorme bedragen die we moeten afdragen in de vorm van heffingen en belastingen.

Alle feiten en cijfers zijn voor u samengevat in deze bijlage

Het volledige Jaarverslag 2019 vindt u hier.