Huurverhoging
Ieder jaar wordt uw netto huur verhoogd per 1 juli. De netto huur is de huur die u betaalt voor de woning zonder de servicekosten. Hoeveel uw huur dan wordt verhoogd is afhankelijk van uw huurcontract. Alle huurders van een woning ontvangen van GoedeStede vóór 1 mei een brief waarin de huurverhoging wordt aangekondigd. In die brief leest u met welk percentage de huur wordt verhoogd, wat uw huidige huur is, en wat vervolgens de nieuwe huur wordt.

Ieder jaar bepaalt de regering de maximale huurverhoging. Meer informatie hierover staat op de website van de rijksoverheid.

Afspraken met huurdersorganisatie Hugo
De huurverhoging is dit jaar voor iedereen gelijk. GoedeStede en Hugo (huurdersorganisatie GoedeStede) hebben samen afspraken gemaakt om de huurinkomsten zoveel mogelijk naar redelijkheid en draagvlak te verdelen. Verder hebben we afgesproken dat we voor die huurders die de huur niet (op tijd) kunnen betalen hebben we een aantal maatwerk regelingen maken. Hieronder leest u daar meer over.

Huurverhoging 2020.
In het document Informatie huurverhoging 2020 leest u meer over de huurverhoging. Wij adviseren u dit door te lezen.

Problemen met betalen van de huur?
Mocht u in de door de huurverhoging, coronamatregelingen of andere redenen de huur niet (tijdig) kunnen betalen, dan biedt GoedeStede 3 verschillende maatwerkregelingen aan. Klik hier voor een maatwerkregeling.

Vrije sector, bedrijfsruimte, garage of berging?
Huurt u een vrije sector huurwoning, bedrijfsruimte, garage of berging? Dan staan de regels voor de huurverhoging in de huurovereenkomst, eventueel met een verwijzing naar de algemene bepalingen. Deze regels kunnen anders zijn dan de regels die gelden voor sociale huurwoningen.

Bezwaar
Meer informatie over het indienen van een bezwaar tegen de huurverhoging lees u hier. http://www2.goedestede.nl/bezwaar-huurverhoging/

Maatwerkregeling