Bij GoedeStede kunt u de huur van uw bedrijfspand opzeggen tegen het einde van de huurperiode van artikel 2.1. in de huurovereenkomst.
De huuropzegging dient bij aangetekend schrijven te geschieden met inachtneming van een opzegperiode van één jaar. Er wordt gerekend vanaf de ontvangstdatum van de schriftelijke huuropzegging bij GoedeStede.

U kunt gebruik maken van het Huuropzegging bedrijfspand. Graag deze formulieren volledig invullen en aan GoedeStede sturen. Als een medehuurder op het huurcontract vermeld staat, moet u beiden het formulier ondertekenen. Uw huuropzegging wordt in behandeling genomen als alle gevraagde gegevens bij ons bekend zijn.

Na ontvangst van uw huuropzegging wordt de laatste huurdag bepaald en worden in overleg met u de afspraken voor de voor- en eindinspectie gemaakt. U ontvangt hiervan binnen een week een schriftelijke bevestiging. Tevens ontvangt u dan uitgebreide informatie over het verdere verloop van de procedure.

Goede staat
Na vertrek moet u het bedrijfspand in “goede staat” achterlaten. Na ontvangst van uw huuropzegging maken wij een afspraak om samen met u het bedrijfspand te inspecteren. Deze inspecties vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.