Huur betalen
Volgens het huurcontract moet de huur vóór de eerste dag van de betreffende maand zijn betaald. De huur kunt u op verschillende manieren betalen;  per automatische incasso, per betaallink of per internetbankeren.

Automatische incasso
De meest eenvoudige wijze van betalen is betaling door middel van automatische incasso. U machtigt GoedeStede om de huurbetalingen voor de 1e van elke maand van uw betaalrekening af te schrijven. Als u voor deze betaalwijze kiest, worden uw betalingen altijd op tijd verwerkt en voorkomt u eventuele aanmanings- en/of incassokosten. Een machtigingsformulier kunt hier downloaden. Deze kunt u ingevuld sturen naar post@goedestede.nl

Servicekosten
Als huurder van GoedeStede betaalt u, naast uw huur, ook servicekosten. Servicekosten zijn kosten die GoedeStede op grond van de huurovereenkomst in rekening kan brengen bij de huurder bovenop de huurprijs. Servicekosten zijn voorschotbedragen, die af kunnen wijken van de werkelijke kosten. U ontvangt daarom jaarlijks een afrekening (lees verder bij “afrekening servicekosten”). In uw huurovereenkomst vindt u een overzicht van alle servicekosten die GoedeStede bij u in rekening brengt. Hieronder worden de leveringen en diensten waarvoor u betaalt toegelicht. Zo weet u exact waarvoor u betaalt.

Belangrijke folders:
Betalen van de huur

Servicekosten

Toeslagen en subsidies
Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze site berekent het voor u!