Bent u voor langere tijd afwezig en u wilt iemand op uw huis laten passen, dan kan huisbewaring een goede oplossing zijn. Het is belangrijk dit vooraf goed te regelen. U mag namelijk uw huurwoning niet zonder toestemming van GoedeStede in gebruik geven.

Een huisbewaarder is een persoon die met uitdrukkelijke toestemming van GoedeStede en onder bepaalde voorwaarden tijdens uw verblijf elders voor uw woning zorgt en eventueel daar verblijft. De periode van huisbewaarderschap kunt u voor maximaal 1 jaar aanvragen.

Vraag altijd toestemming aan vóórdat u uw woning verlaat. Het is niet mogelijk achteraf een aanvraag in te dienen. Als u al elders verblijft en de woning zonder toestemming in gebruik heeft gegeven, kan GoedeStede overgaan tot het ontbinden van de huurovereenkomst.

U moet zelf een huisbewaarder voordragen en onderling afspraken maken. GoedeStede heeft het recht een aanvraag voor huisbewaring te weigeren. We willen graag zorgvuldig omgaan met onze huurwoningen daarom verlangen we dat u een huuropzegging ondertekent voor het geval u definitief niet meer terugkeert in de woning. Deze huuropzegging wordt vernietigd als u tijdig terugkeert in de woning. Daarvoor moet u persoonlijk langskomen op ons kantoor om uw terugkeer te melden. Keert u niet (tijdig) terug in de woning, dan wordt het huurcontract beëindigd en moet de woning leeg en in goede staat opgeleverd worden aan GoedeStede.

Stap 1: Aanvraag
U kunt bij hieronder de brochure downloaden. Hierin staat exact beschreven welke voorwaarden wij stellen en welke documenten u moet inleveren.
Stuur uw aanvraag voor huisbewaarderschap minimaal acht weken voor uw vertrek naar GoedeStede.
Let op: aanvragen die korter dan acht weken voor vertrek zijn ingediend, worden afgewezen!

De administratiekosten voor deze aanvraag zijn €45,- U betaalt deze vooraf. Als de aanvraag wordt afgewezen ontvangt u dit bedrag niet terug.

Stap 2: Beoordeling Aanvraag
Zodra GoedeStede uw aanvraag ontvangen heeft vindt de beoordeling plaats.
U ontvangt uiterlijk binnen vier weken voor uw vertrek bericht van GoedeStede.

Stap 3: Ondertekenen overeenkomst
Als GoedeStede uw aanvraag heeft goedgekeurd, wordt u uitgenodigd om samen met de huisbewaarder op ons kantoor een overeenkomst voor de huisbewaring en een gedateerde huurovereenkomst te tekenen.

Uw woning illegaal onderverhuren leidt onherroepelijk tot uitzetting uit uw woning!

 

Meer informatie:

Brochure Huisbewaring
Aanvraag formulier Huisbewaring

Huuropzeggingsformulier