Woningstichting GoedeStede is een sociale volkshuisvester in het maatschappelijk middenveld van de gemeente Almere. We staan midden in de maatschappij en we zijn zelf verantwoordelijk voor onze bedrijfsvoering. We willen de juiste dingen doen en de dingen juist doen. We vinden het ook belangrijk dat we duidelijk maken hoe we dat doen.

Goede afspraken over het bestuur van de organisatie zorgen ervoor dat GoedeStede op termijn kan blijven werken aan haar maatschappelijke doelen. We willen ook laten zien dat de samenleving op ons kan vertrouwen. Integer en transparant handelen van het bestuur, professioneel toezicht en het afleggen van verantwoording is een vereiste.

Governancecode

In de governancecode voor woningcorporaties staan principes en bepalingen voor goed bestuur, toezicht en transparantie. Leden van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn verplicht zich aan de code te houden. GoedeStede is lid van de landelijke bracheorganisatie en vereniging van woningcorporaties Aedes. Onze Raad van Commissarissen is lid van de VTW. Over de naleving van de code kunt u meer lezen in ons jaarverslag.