Algemeen

Hoewel de uiterste zorgvul­digheid is betracht bij het samenstel­len van deze website, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door Woningstichting GoedeStede niet aanvaard, noch aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indi­recte gevolg is van handelin­gen en/of beslissin­gen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Door  deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Informatie van derden, producten en diensten
Woningstichting GoedeStede biedt hyperlinks naar internetsites van derden aan. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Woningstichting GoedeStede aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Wijzigingen
Woningstichting GoedeStede behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de GoedeStede website berusten bij Woningstichting GoedeStede. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Woningstichting GoedeStede de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Het gebruik van afbeeldingen en Logo’s van Woningstichting GoedeStede is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, zowel voor openbare doeleinden als persoonlijk gebruik.

Cookies
GoedeStede maakt gebruik van Google Analytics. Hierbij maakt GoedeStede alleen gebruik van analytische cookies met een geringe privacy inbreuk. GoedeStede deelt geen gegevens met Google ten behoeve van Producten en services van Google, Benchmarketing, Technische ondersteuning en Accountspecialisten.