Bezwaar huurverhoging

Heeft u bezwaar tegen de huurverhoging?

U kunt bezwaar maken tegen de verhoging van de netto huur. Dit is alleen mogelijk als:

  • De huurverhoging meer bedraagt als de maximale wettelijke toegestane huurverhoging.
  • De huur boven de 100% maximale huur volgens het puntensysteem uitkomt.
  • U het voorstel voor huurverhoging minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum heeft ontvangen.
  • In het voorstel voor huurverhoging fouten staan. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.

Uw bezwaar heeft geen zin als:

  • Er ernstige onderhoudsgebreken zijn. In dat geval kunt u bij de Huurcommissie een procedure ‘onderhoud en huurprijs’ starten.
  • U het niet eens bent met de verhoging van het voorschot voor de servicekosten of met de servicekostenafrekening. U kunt in dat geval de Huurcommissie vragen de servicekosten te beoordelen.
  • U vindt dat u de huurverhoging niet kan betalen. (U kunt in bepaalde gevallen wel huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.)

De procedure voor het maken van bezwaar tegen de huurverhoging is als volgt:

1.Vraag een formulier aan bij de Huurcommissie (telefoonnummer 1400) of download het formulier zelf via www.huurcommissie.nl.

2.Lever dit formulier in vóór 1 juli 2019 bij GoedeStede. Na deze datum wordt u bezwaar niet meer bij GoedeStede in behandeling genomen. U kunt het ingevulde formulier hieronder uploaden. Voeg ook uw inkomensverklaring uit 2018 toe.

3.GoedeStede beoordeelt uw bezwaar. Als GoedeStede uw bezwaar gegrond beoordeelt, past zij de huurverhoging hierop aan. Als GoedeStede uw bezwaar ongegrond beoordeelt, informeert zij u hierover.

4.Als GoedeStede u aangeeft dat zij uw bezwaar ongegrond beoordeelt en u toch bij uw bezwaar blijft, vraagt u GoedeStede de Huurcommissie om uitspraak te doen. De Huurcommissie brengt u hier kosten voor in rekening. Deze kosten kunt u terugvinden op de website van de Huurcommissie

Uploaden ingevuld formulier

Uw naam (verplicht)

Straat en huisnummer (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Opmerking

Let op! U moet 2 documenten uploaden:
Formulier bezwaar huurverhoging en uw inkomensverklaring.