A.S.M. Deutekom
A.S.M. DeutekomDirecteur-bestuurder

Woningstichting GoedeStede heeft een tweelaags besturingsmodel. Er is een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder. Hij stuurt de drie managers aan.

De directeur-bestuurder voert zijn werkzaamheden uit zoals vastgelegd in het Reglement Bestuur GoedeStede . Jaarlijks stelt de RvC (op advies van de remuneratiecommissie) de beloning vast conform het beloningsbeleid .

De heer A.S.M. Deutekom is vanaf 1 september 2001 in dienst bij GoedeStede als directeur-bestuurder. Hij is geboren op 10 oktober 1962 en is benoemd voor onbepaalde tijd.

Hij vervult geen nevenfuncties waarbij sprake zou kunnen zijn van tegenstrijdige belangen.