Algemene informatie
Asbest leek aanvankelijk een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen loog, zuur en warmte. Het werkt isolerend en was goedkoop. De verkoop, het gebruik, maar ook de bewerking door zagen, boren, schuren of slopen van asbest is sinds 1993 verboden.

Waarom is asbest verboden?
Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels. Losgekomen asbestvezels kunnen long- en darmkanker veroorzaken – maar alleen bij mensen die deze vezels hebben ingeademd.

Ziekte
De ziekte ontstaat pas jaren nadat iemand asbest heeft ingeademd. Hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld aan de vezels bepaalt mede hoe hoog het risico is. Zo is bij eenmalige blootstelling het risico op asbestgerelateerde ziekte statistisch gezien klein.

Wanneer komen de vezels los?
Het asbest dat in de woningen van GoedeStede wordt aangetroffen is over het algemeen hechtgebonden asbest: de asbestvezels zijn stevig verankerd in een basismateriaal (bijvoorbeeld plaat van asbestcement). De vezels komen alleen vrij bij bewerking door zagen, boren, schuren of slopen van het asbesthoudende materiaal. Zo lang hechtgebonden asbest niet wordt bewerkt of beschadigd, vormt het geen risico voor uw gezondheid.

Zit er asbest in mijn woning?
Woningen die gebouwd zijn voor 1994 zijn `asbestverdacht`. Hiermee bedoelen wij dat er een kans is dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt tijdens de bouw van de woning. Uiteraard zit lang niet in elke verdachte woning asbest, maar als uw woning gebouwd is voor 1994 dan is het verstandig u goed te laten informeren door GoedeStede voordat u gaat klussen.

Vuistregels asbest

  • Klussen in een woning die gebouwd is voor 1994? Vraag altijd eerst advies aan GoedeStede.
  • Nooit zomaar zelf asbest verwijderen; ook geen vloerzeil of golfplaat.
  • Neemt u altijd contact op met GoedeStede als u de asbesttoepassing wilt laten verwijderen.
  • Nooit asbest verzagen, schuren of breken. Dat is zelfs strafbaar!
  • Nooit een gat boren in asbest. Ook dit is strafbaar!
  • Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is? Vraag advies aan GoedeStede.
  • Een oud huishoudelijk apparaat in huis? Zoek contact met de fabrikant en vraag of er asbest in verwerkt is.

Meer informatie over asbest

  • Voor informatie over gezondheidsrisico’s: www.ggd.nl
  • Voor asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven: www.ascert.nl