Anti-inbraakmaatregelen GoedeStede, najaar 2017
De maatregelen worden genomen in de Bloemenbuurt in Almere Buiten. Deze wijk is uitgekozen in samenwerking met de gemeente en de andere woningcorporaties, op grond van vooral de inbraakcijfers in deze wijk. Het Rijk levert een financiële bijdrage aan dit project.

De voor- en achterdeuren waar verouderd hang- en sluitwerk aanwezig is (zie afbeeldingen)  worden voorzien van kerntrekbeslag. De openslaande ramen op de begane grond worden voorzien van nieuwe raamboompjes met een slot.

Gratis preventieadvies voor een veilig huis
Preventie is de beste maatregel tegen woninginbraken. Het blijkt dat de kans om slachtoffer te worden van een inbraak tot 90% afneemt als een woning is beveiligd volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Bewoners van Almere hebben de mogelijkheid om gratis inbraakpreventieadvies te vragen. Een preventieadviseur van de gemeente komt dan uw woning beoordelen, waarna een preventieadvies volgt. Wanneer het hang- en sluitwerk van de woning en enkele andere punten voldoen aan de vereisten, dan kan tegen een vergoeding een certificaat Politie Keurmerk Veilige Woning worden aangevraagd. Met dit certificaat kunt u korting op uw inboedelverzekering aanvragen. Wilt u een gratis preventieadvies? Maak dan een afspraak met ons maken door te bellen tijdens kantooruren op nummer 14 036, u kunt een e-mail sturen naar info@almere.nl t.a.v. het Preventieteam of u vult het formulier in op www.almere.nl/preventieadvies.

Oude situatie Nieuwe situatie
oud slot nieuw1
hefboom oud hefboom nieuw