Samenwerking tussen GoedeStede en incassopartners loont
Het aantal huurders dat een betalingsachterstand heeft, is in 2020 verder gedaald. Het persoonlijke contact met de huurders en de nieuwe manier van samenwerken tussen partners, werpen nu al vruchten af. Woningstichting GoedeStede is blij met deze positieve ontwikkeling, zeker in tijden van corona.

Samenwerking
GoedeStede heeft het huurincasso-proces aangepast en daarbij samenwerking gezocht met Ultimoo incasso BV en Collactive BMK. Samen met deze incassopartners benaderen we huurders in een vroeg stadium, meldt Jos van Buuren, manager Woondiensten bij GoedeStede. “De persoonlijke contacten met de huurders en de afstemming tussen onze partners zijn succesvol. Ook de gemeente Almere is betrokken want huurders met een achterstand kunnen ook andere schulden hebben. Door deze professionele samenwerking, helpen we huurders in een vroegtijdig stadium om grotere problemen te voorkomen.”

Corona-effect
Ondanks de coronacrisis zijn de huurachterstanden gedaald. “Het afgelopen jaar zijn we ook extra alert geweest op het ontstaan van nieuwe huurachterstanden”, aldus Jos. “Aan het begin van de coronacrisis hebben we gelijk naar (tijdelijke) oplossingen gezocht en huurders daarop geattendeerd. Wij leveren daarin maatwerk en kijken samen met de huurder en partners naar de mogelijkheden. Want zeker in coronatijd, is iemand uit het huis zetten het allerlaatste middel.”

Daling aantal huisuitzettingen
Ook het aantal huisuitzettingen is fors gedaald: van 21 in 2019 naar 7 in 2020. Van deze ontruimingen waren er twee het gevolg van betalingsachterstand in combinatie met overlast, drie mensen zijn met de noorderzon vertrokken en twee huishoudens gaven al eerder problemen waarbij de maat vol was. Alle uitgevoerde vonnissen waren onvermijdelijk. Jos: “Samen zetten we ons actief in om bewoners met een huurschuld (financieel) gezond te krijgen en te houden”.