GoedeStede heeft een vacature voor de functie: medewerker contractbeheer (36 uur per week m/v)
De medewerker contractbeheer geeft uitvoering aan (strategisch) inkoopbeleid door tijdig en efficiënt met bestaande en nieuwe leveranciers in het vastgoed onderhoud contracten af te sluiten en te beheren. Het leveren van bijbehorende periodieke rapportages en het zorgen voor een correcte opdrachtverstrekking.

Taken

1. Contractonderhoud:

 • Beheert integraal onderhoudscontracten en bijbehorende budgetten.
 • Draagt zorg voor de controle op de naleving van contracten door andere partijen.
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor contractpartners inzake het vastgoed onderhoud.
 • Vervangt, verlengt, beëindigt en/of sluit de onderhoudscontracten af binnen de kader van het strategisch inkoopbeleid.
 • Stuurt op prestatieafspraken en bewaakt de juiste toepassing van de contractafspraken.
 • Bewaakt de voortgang van de werkzaamheden binnen het contractonderhoud.
 • Maakt deelbegroting ten behoeve van het activiteitenprogramma en de MJOB.
 • Legt verantwoording af over de besteding van de budgetten.
 • Controleert de facturen en zorgt voor tijdige afhandeling ervan.

2. Dagelijks onderhoud (reparatie- en mutatie):

 • Beoordeelt klachten en storingen op technisch gebied, als dan niet door het uitvoeren van technische inspecties.
 • Coördineert de afhandeling van klachten rondom dagelijks onderhoud en daaraan gerelateerde onderhoudscontracten.
 • Coördineert calamiteiten in het dagelijks onderhoud. Bewaakt de voortgang en communiceert hierover met de klant.

3. Administratie en rapportage:

 • Beheert het contract- en dagelijks onderhoud, en bewaakt de budgetten.
 • Stelt procedures en werkinstructies op.
 • Draagt zorg voor correcte specificaties en afspraken met leveranciers en legt vast in contracten.
 • Levert managementinformatie aan ten behoeve van het   opstellen van het activiteitenprogramma, de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en maandrapportages.
 • Is verantwoordelijk voor de analyse van verschillen ten opzichte van de financiële jaarbegroting en draagt zorg voor de toelichting op de geconstateerde verschillen.

4. Kwaliteit:

 • Bewaakt beleid en kwaliteit met betrekking tot het contractonderhoud en doet beleidsvoorstellen.
 • Houdt toezicht op de kwaliteit, kwantiteit en kosten van de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van dagelijks onderhoud.
 • Heeft een signaalfunctie aangaande de totale kwaliteit van dienstverlening binnen de afdeling vastgoed

5. Contacten:

 • Onderhoudt relaties met leveranciers, sluit contracten af en informeert betrokkenen. Heeft zowel in- als externe contacten.
 • Controleert de voortgang en kwaliteit van aan derden opgedragen werkzaamheden en de daarbij behorende facturering.
 • Adviseert op basis van rapportages over onderhoud, renovatie of vervanging installaties.

Competenties

 1. Overtuigingskracht
 2. Resultaatgerichtheid
 3. Plannen en organiseren
 4. Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 5. Besluitvaardigheid
 6. Accuratesse
 7. Inzicht
 8. Initiatief

 

Functie-eisen:

 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een technische richting.
 • Kennis van verzekeringen, onderhoud- en servicecontracten.
 • Kennis van inkoop/leveranciersmanagement.
 • Is in staat om consequenties op korte, middellange en lange termijn te overzien.
 • Is bekend met het administratieve proces om alle contracten te registreren en mutaties te verwerken binnen de looptijd
 • Heeft kennis van regisserend opdrachtgeverschap en ketensamenwerking

Aanbod We bieden een functie van 36 uur per week. De arbeidsvoorwaarden van GoedeStede zijn volgens de CAO Woondiensten en ons secundaire pakket voorwaarden is zonder meer marktconform. De functie is ingeschaald in schaal H. De functie is vooralsnog voor één jaar.

Informatie Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Ivo Hoppe op 036-5395394.

 Reactie Jouw reactie voorzien van curriculum vitae zien we graag uiterlijk 12 februari tegemoet op vacatures@goedestede.nl.