Een groep maatschappelijke organisaties in Almere Haven is een zogenoemd Havenverbond gestart. Ze willen samen met Havenaren de binnenste wijken van Almere Haven sneller en steviger vernieuwen.

Het Havenverbond heeft daarom twee doelen: zorgen dat lopende vernieuwingsprojecten sterker worden uitgevoerd en zorgen dat er één duidelijk verhaal komt voor de toekomst van Haven waarin veel Havenaren zich herkennen. Initiatiefnemer wethouder Van Garderen zei bij de start: “De liefde die Havenaren voor hun stadsdeel hebben, dát is onze motivatie voor een verbetering.”

 

Havenverbond en Havenaren

Het Havenverbond bestaat uit bestuurders van De Alliantie, Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale Almere (VMCA), Gemeente Almere, Zorggroep Almere, De Schoor, BIZ in oprichting van centrumondernemers, GoedeStede, Ymere, GGD Flevoland, Kwintes, Almeerse Scholengroep (ASG) en Leger des Heils.

Dat team nodigt in oktober en november veel Havenaren uit om hen te vragen wat zij belangrijk vinden voor hun leven in Haven in 2030 en wat ze vinden van de ideeën waar het team aan denkt. Alle leden van het Havenverbond maken zich samen sterk niet alleen sterk voor een toekomstplan, zij zijn er ook bij de uitvoering van dat plan.