Waarom stemmen op 20 maart ?

Op 20 maart 2019 vinden de waterschap verkiezingen plaats. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op wat het waterschap doet en beslist. U kiest dan het voor het bestuur van het waterschap Zuiderzeeland. Uw stem bepaalt uiteindelijk waar het geld aan wordt uitgegeven.

De Flevolandse woningcorporaties zijn betrokken geweest bij de oprichting van Water Wonen en Natuur. Een waterschapsfractie die opkomt voor de belangen van inwoners door zich hard te maken voor:

  • Schoon (zwem)water voor natuur en recreatie
  • Veilig en aantrekkelijk wonen in steden en dorpen
  • Kostenbewust waterbeheer en een eerlijke lastenverdeling

Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in Flevoland en daarmee ook in Almere. Het waterschap zorgt voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken. Voor het uitvoeren van deze taken legt het waterschap belasting op. Het grootste deel van de belastingen wordt opgebracht door eigenaren en huurders van woningen.

Weet u nog niet zeker op wie u gaat stemmen? Vul de stemhulp in en ontdek met welke partij u op één lijn zit. U vult de stemhulp in voor uw eigen regio en krijgt dus ook stemadvies voor uw specifieke waterschap.

Meer informatie op: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen