Huurdersparticipatie nieuwe stijl bij GoedeStede

Hugo gaat aan de slag

Met het doorknippen van een lint opende wethouder Ypma op maandag 8 oktober de huiskamer van Hugo. Arjan Deutekom, directeur-bestuurder van GoedeStede en Randy Malaihollo, medeoprichter van Hugo waren eveneens aanwezig bij de feestelijke lancering van de nieuwe Huurdersorganisatie van GoedeStede, kortweg Hugo. Via Hugo kunnen de ruim 8.000 Almeerse huurders van GoedeStede invloed uitoefenen op het beleid van de corporatie. Hugo laat ook lokaal zijn stem horen om goed en betaalbaar huren in Almere te blijven garanderen.

Een nieuwe start
Huurdersparticipatie bij woningstichting GoedeStede krijgt een nieuwe start. Hugo heeft een opzet bedacht waarbij gewerkt wordt met een klantenraad en werkgroepen. Ook is het mogelijk om onafhankelijk van de verhuurder alle huurders aan te spreken en te betrekken bij het bepalen van standpunten. “Dit geeft goed aan dat de huurders over voldoende kwaliteiten beschikken om te innoveren zodat de stem van de huurder echt gehoord wordt”, aldus Randy Malaihollo, voorzitter van Bewonerscommissie The Library en medeoprichter van Hugo.

Arjan Deutekom, directeur-bestuurder van GoedeStede, vult aan: “Ik ben blij dat met nieuwe energie en enthousiasme een club mensen werk wil maken van de huurdersparticipatie. Hiermee pakken zij hun rol die wettelijk is geregeld en lokaal van meerwaarde is bij bijvoorbeeld het maken van prestatieafspraken.