ATAD-richtlijn treft Flevolandse huurders

Flevolandse woningcorporaties maken zich grote zorgen over de invoering van een nieuwe belastingverzwaring, de Europese ATAD-richtlijn. Op 19 juni 2018 overhandigden corporatiebestuurders namens zeven Flevolandse woningcorporaties (Centrada Wonen, Woonpalet, Woonstichting GoedeStede, Harmonisch Wonen, Woonstichting Patrimonium, Mercatus en Oost Flevoland Woondiensten), een brandbrief over de gevolgen van de ATAD-richtlijn aan gedeputeerden Jan de Reus en Jop Fackeldey. In de brief vragen de corporaties het College van Gedeputeerde Staten hun politieke contacten te benaderen om de invoering van de belastingmaatregel voor woningcorporaties te voorkomen.

De Europese ATAD-richtlijn moet belastingontwijking van (internationale) bedrijven tegengaan. Als ongewenst neveneffect worden corporaties hierdoor getroffen. Deze belastingmaatregel kost de Flevolandse corporaties € 4.000.000 extra vennootschapsbelasting per jaar (en de Nederlandse corporatiesector € 300.000.000 per jaar). De consequentie is groot en treft onze huurders. Hoewel het kabinet streeft naar een regeling zonder uitzonderingen, maken de corporaties zich hard om dit voor hen wel te doen. Deze mogelijkheid is er, aangezien in andere Europese landen bij de implementatie van de ATAD-richtlijn al uitzonderingen zijn gemaakt.

De extra belastingdruk vanwege de ATAD-richtlijn staat gelijk aan de investeringscapaciteit van € 250.000.000. Woningcorporaties worden door het kabinet opgeroepen om zich in te zetten voor het verduurzamen van de woningvoorraad, woningen bij te bouwen en aandacht te hebben voor betaalbaarheid. Het realiseren hiervan was al een uitdaging, maar het kabinet maakt het de corporaties nu nog moeilijker.

De maatregel staat voor Flevoland gelijk aan de financiering van 1.450 nieuwe energie-neutrale NOM-woningen (nul-op-de-meter) of de grootschalige verbetering van de energieprestatie van 5.000 bestaande woningen van tien jaar.

Woningcorporaties zijn de afgelopen jaren al flink getroffen door veel extra belastingmaatregelen, zoals de invoering van de Verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting. Daardoor is de belastingdruk in een paar jaar tijd opgelopen naar ruim 25 procent van de totale huurinkomsten. Doordat de Verhuurdersheffing, de WOZ-belasting en waterschapslasten gekoppeld zijn aan de waardestijging van woningen, blijft de belastingdruk oplopen. Daarbovenop komt de stijging van het btw-tarief van 6 naar 9 procent. Bovenop deze belastingen is de ATAD funest.

Branchevereniging Aedes zet zich op verschillende manieren in om de ATAD-richtlijn tegen te gaan. De Flevolandse corporaties ook.