Onder toeziend oog van een nieuwe bewoner ontving wethouder Herrema op 16 maart een emmer met chocolade sleutels uit handen van de directeur/bestuurder van GoedeStede. Deze sleutels staan symbool voor de 1000 nieuwe woningen die woningstichting GoedeStede in Almere wil realiseren in de komende collegeperiode. GoedeStede wil daarmee uitdragen dat er nog een enorme opgave ligt om betaalbare sociale huurwoningen te bouwen. Het nieuwe college moet daar toch oog voor hebben.   

“Voor woningzoekenden telt alleen de sleutel van hun nieuwe huis. In woningen die in aanbouw zijn, kun je tenslotte niet wonen! Daarom wil ik de gemeente uitdagen om samen met ons er nog een tandje bij te zetten zodat wij over 4 jaar daadwerkelijk 1000 sleutels hebben overhandigd aan de nieuwe bewoners”, aldus Arjan Deutekom.   

 

Nog meer betaalbaar wonen

In Almere zijn nog steeds te weinig betaalbare huurwoningen terwijl de behoefte nu en in de toekomst enorm is. Dat is een groot probleem! Hoewel de gemeente Almere en GoedeStede hebben afgesproken om in de huidige collegeperiode 833 woningen te realiseren, staan die er nog niet. In de huidige collegeperiode hebben de gemeente Almere en GoedeStede al een groot aantal nieuwe woningen opgeleverd, maar er moet nog veel meer gebeuren. GoedeStede roept de gemeente Almere op om nieuwe en geschikte locaties voor sociale huurwoningen beschikbaar te maken.

 

Foto v.l.n.r. Tjeerd Herrema, wethouder Wonen van de gemeente Almere, mevrouw Baaij, de nieuwe bewoner van het complex Castrolanda met 99 sociale huurwoningen in het centrum van Almere Buiten, Arjan Deutekom, directeur-bestuurder van Woningstichting GoedeStede