Uw woning is gebouwd voor 1993. In uw woning zijn destijds materialen toegepast die asbestvezels bevatten. Het gaat om hecht gebonden asbest. Zo lang er niet in het materiaal geboord of gezaagd wordt geeft dit een zeer laag risico.
Omdat uw woning voor 1994 is gebouwd, is het verplicht volgens de wet, om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Wij hebben een gecertificeerd adviesbureau (KIWA Compliance) opdracht gegeven om bij ongeveer tien referentiewoningen een asbestinventarisatie uit te voeren. Als uw woning als referentiewoning is geselecteerd ontvangt u hierover per brief verdere informatie.