Spinnen
In de zomermaanden is in veel complexen  een sterke toename te zien van het aantal spinnenwebben. Onze huurders vragen ons regelmatig om iets aan die spinnenoverlast te doen. Wettelijk is het verboden om de spinnen met gif of andere middelen te bestrijden. GoedeStede bestrijdt daarom al een aantal jaren geen spinnen meer.

Wel vragen wij onze schoonmaakbedrijven om in de zomermaanden extra aandacht te geven aan het verwijderen van de spinnenwebben, echter,  de spinnen zijn actieve beestjes en beginnen direct weer met het produceren van een nieuw web. Daarom vragen wij u als bewoner om zelf ook regelmatig de spinnenwebben te verwijderen. Samen houden we zo onze wooncomplexen schoon!