Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Volgens deze nieuwe wetgeving moeten wij voor aanvang van onze werkzaamheden toetsen of werkzaamheden aan gebouwen een negatieve invloed hebben op aanwezige beschermde dier- en plantensoorten. De firma Arcadis voert dit onderzoek de komende periode uit.