Focus op betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen

Op woensdag 14 december ondertekenden de gemeente Almere, huurdersorganisatie 3HO en de woningcorporaties Ymere, De Alliantie en GoedeStede nieuwe prestatieafspraken. Evenals voorgaande jaren ligt in 2017 en 2018 de focus op meer woningen voor de grote groep woningzoekenden die aangewezen is op een betaalbare huurwoning.

Een belangrijk deel van de afspraken gaat over de toevoeging van nieuwe betaalbare huurwoningen aan de Almeerse woningvoorraad. Sinds 2015 zit de nieuwbouwproductie in de lift, maar GoedeStede doet er nog een tandje bovenop. In totaal wil GoedeStede meer dan 800 woningen bouwen gedurende de collegeperiode 2014-2018. Een deel van deze woningen is de afgelopen jaren al gerealiseerd. Met deze afspraken groeit het aandeel sociale huurwoningen in Almere tot ruim 26% in 2018.

 

H. Koelman 3HO-Almere, K. Reilingh Ymere, A.S.M Deutekom Goedestede, G.J. van der Vossen De Alliantie, T. Herrema, wethouder gemeente Almere

H. Koelman 3HO-Almere, K. Reilingh Ymere, A.S.M Deutekom Goedestede, G.J. van der Vossen De Alliantie, T. Herrema, wethouder gemeente Almere

De prestatieafspraken zijn getekend in de leegstaande bedrijfsruimte aan de Coevordensingel 32 in Stedenwijk Noord. Hemubo bouwt deze ruimte, in opdracht van GoedeStede, binnen 7 weken om naar een huurwoning.