Woningstichting GoedeStede wil de komende twee jaar 500 extra huurwoningen bouwen bovenop de huidige afspraken van 333 woningen. Dat blijkt uit een brief die GoedeStede aan de gemeente Almere stuurde en uit het activiteitenoverzicht van de woningstichting.

In de gemeentelijke woonagenda is opgenomen dat er 551 huurwoningen extra moeten worden toegevoegd aan de Almeerse woningvoorraad. Met dit aanbod van GoedeStede kan 90% van de gemeentelijke ambitie worden gerealiseerd. Door jarenlang een verstandig financieel en volkshuisvestelijk beleid te hebben gevoerd, is het voor GoedeStede mogelijk om meer nieuwe twee- en driekamerwoningen te realiseren. En nog belangrijker is het dat de woningen worden gebouwd voor de mensen met de laagste inkomens.

GoedeStede doet een beroep op de gemeente om voldoende betaalbare grond beschikbaar te stellen. Er zijn geschikte en bouwrijpe locaties nodig zodat deze woningen gerealiseerd kunnen worden. Inmiddels hebben GoedeStede en de gemeente hierover de eerste gesprekken gevoerd. De behoefte aan woningen waar mensen met huurtoeslag kunnen wonen is enorm groot. De wachttijden lopen op. De voorraad van kleinere maar vooral betaalbare huurwoningen in Almere moet mede daarom snel groeien.