2015 was het jaar waarin het taakveld van corporaties eindelijk duidelijk is geworden. We zijn gestart met het implementeren van alle wijzigingen. Ondertussen hebben we gedaan waar we voor zijn. Daar werkten we met enthousiasme aan en in het jaarverslag 2015 leggen we verantwoording af.

Solide resultaat ondanks zware lasten

Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 17,6 miljoen. De belastingen en (verhuurders)heffingen van € 12,7 miljoen drukken zwaar op onze kasstroom.

We vangen dit op door iets hogere huuropbrengsten en lage bedrijfslasten. En we zijn blijven investeren in nieuwe woningen. Met de oplevering van 123 nieuwbouwwoningen waren we in 2015 behoorlijk productief. De vraag blijft groot, dus er moet de komende jaren nog een tandje bij. We voldoen aan alle normen van de externe toezichthouders en dat is een solide basis voor de toekomst.

We wezen 95% van onze woningen toe aan mensen met een inkomen onder € 34.911,-. De betaalbaarheid van de huren blijft een punt van zorg. We blijven ons richten op mensen die zich – zonder ons – niet redden op de woningmarkt. Samen met bewoners en netwerkpartners zetten we ons in om huurders een ‘Thuis als basis’ te bieden.

Onze nieuwe koers

In 2016 bepalen we onze koers opnieuw. Ons belangrijkste dilemma is de balans tussen de beschikbaarheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van onze woningen. Met een scherp oog voor onze financiële situatie.
Wilt u meedenken over deze koers of heeft u vragen/suggesties voor het jaarverslag? Laat het ons weten via communicatie@goedestede.nl.

Jaarverslag 2015