Medio december hebben wij het visitatierapport ontvangen. Er wordt een herkenbaar beeld van onze organisatie geschetst. We zijn blij dat de belanghebbenden onze zakelijk-maatschappelijke manier van opereren op prijs stellen.  

Eens per vier jaar krijgt elke woningcorporatie een deskundige onafhankelijke visitatiecommissie op bezoek. Die commissie beoordeelt of GoedeStede de dingen goed doet en of zij de goede dingen doet. Daarvoor hebben zij de huurdersvertegenwoordigers, ambtenaren, politici en zorg- en welzijnspartijen in Almere geïnterviewd.

Belanghebbenden geven onze prestaties een ruime voldoende. De doelmatigheid van onze inzet springt er uit met een 9. De visitatiecommissie verwoordt het treffend : “GoedeStede is gewoon een goede volkshuisvester. Duidelijk in beleid, strikt in de uitvoering.” Dat is wat ons betreft een compliment.

De visitatiecommissie geeft aan dat GoedeStede zich verder kan ontwikkelen op het punt van de externe legitimering en openbare verantwoording. Dit punt nemen we mee en we willen bekijken waar precies behoefte aan is en welke vorm het beste daarbij past. Op het gebied van huurdersparticipatie zijn inmiddels nieuwe lijnen uitgestippeld. Wij willen alle belanghebbenden van harte uitnodigen ons ook ‘onderweg’ te bevragen en expliciet te zijn in hun behoeften.

Maatschappelijke Visitatie Woningstichting GoedeStede 2015