De regels voor het toewijzen van woningen veranderen. GoedeStede houdt vanaf nu meer rekening met de huishoudgrootte en het inkomen.

Nieuwe regels
De regels voor het toewijzen van woningen staan in de nieuwe Woningwet. Met deze regels wil de overheid realiseren dat nieuwe huurders met de laagste inkomens in een woning gaan wonen, waarvan de huurprijs aansluit bij het inkomen. Het voorkomt dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat de overheid moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt. Vanaf 1 januari 2016 zijn alle corporaties verplicht om deze wettelijke toewijzingsregels uit te voeren.

Wat betekent dit voor woningzoekenden en huurders?
De regels veranderen misschien uw keuzemogelijkheden. De huurprijs van de nieuwe woning moet aansluiten bij uw inkomen. Het juiste huishoudinkomen moet in uw persoonlijk profiel in WoningNet staan. De nieuwe regels staan bij elke woningadvertentie vermeld. Let dus goed op de aangegeven eisen ten aanzien van uw huishouden, leeftijd en inkomen.

Voor zittende huurders verandert er niets. Op www.WoningNetAlmere.nl vindt u meer informatie over onder andere deze nieuwe huur-inkomen-tabel.