De maximale huur van een sociale huurwoning wordt bepaald door de kwaliteit van de woning. Deze kwaliteit meten we in punten, op basis van het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Bij het meten kijken we bijvoorbeeld naar de oppervlakte van de woning, het energielabel en de aanwezigheid van een balkon of tuin.
In dit puntenstelsel komt binnenkort een verandering. Per 1 oktober 2015 gaat de WOZ-waarde van de woning gemiddeld voor een kwart het aantal punten bepalen en dus ook de maximale huur. Dit betekent automatisch dat enkele rubrieken uit het huidige puntenstelsel straks niet meer meetellen. Het gaat dan om de rubrieken woonvorm (bijv. etagewoning met lift), woonomgeving (bijv. parkeergelegenheid dichtbij) en de aftrekpunten voor hinderlijke situaties (bijv. geluidsoverlast). Let wel: deze verandering geldt alleen voor zelfstandige (sociale) huurwoningen. Voor onzelfstandige woningen, zoals studentenkamers blijft het puntenstelsel hetzelfde. Woningen in de vrij sector hebben sowieso geen maximale huur, dus ook hier blijft alles bij het oude.

Wat is WOZ?
WOZ is een afkorting van Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is een schatting van de verkoopwaarde van de woning. Elk jaar stelt de gemeente deze waarde vast.

Wat betekent dit voor u?
Met deze verandering in het puntenstelsel bent u als huurder ook belanghebbende geworden. Daarom moet de gemeente vanaf volgend jaar de WOZ-beschikking ook naar u sturen.

Kans op huurverlaging
Door de grotere rol van de WOZ-waarde in het puntensysteem kan de maximale huur van woningen veranderen. Dit heeft geen gevolgen voor de huur die u als huidige huurder betaalt. Alleen als de maximale huur van uw woning lager uitvalt dan uw huidige netto huur (exclusief servicekosten), verlagen wij per 1 oktober 2015 uw huur.  Als dat zo is, ontvangt u van ons bericht.

Meer informatie over  WOZ in woningwaarderingsstelsel leest u op de site van de rijksoverheid