De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt elk jaar in december de Niet Meer Dan Anders prijs van warmte vast voor het jaar dat daarop volgt. Deze prijs mag niet overschreden worden. GoedeStede brengt het volgende in rekening voor de levering van warmte.

Tarievenblad Woningstichting GoedeStede 2019