De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt elk jaar in december de Niet Meer Dan Anders prijs van warmte vast voor het jaar dat daarop volgt. Deze prijs mag niet overschreden worden. GoedeStede brengt in 2015 het volgende in rekening voor de levering van warmte.

Aanvullende voorwaarden warmtelevering

Tarievenblad