Nieuwbouw in Almere-Buiten

In het voorjaar van 2018 levert GoedeStede in het centrum van Almere Buiten twee woongebouwen op.

In het gebouw dat Castrolanda gaat heten worden 9 tweekamerwoningen en 47 driekamerwoningen gerealiseerd. In het gebouw dat de naam Holambra krijgt, worden 22 tweekamerwoningen en 21 driekamerwoningen gerealiseerd.

De namen Castrolanda & Holambra verwijzen naar nederzettingen in Brazilië. In het verleden vestigden zich hier Nederlandse agrariërs, om een nieuwe toekomst te beginnen in Brazilië.

Om in aanmerking te komen voor deze woningen moet u ingeschreven staan bij WoningNet.

  • De huurprijs van de tweekamerwoningen is ca. € 592,- per maand exclusief servicekosten.
  • De huurprijs van de driekamerwoningen is ca. € 635,- per maand exclusief servicekosten.

In het najaar van 2018  levert GoedeStede het gebouw BolÍvar op en in het voorjaar van 2019 het gebouw CarambeÍ.

De naam Bolívar verwijst naar de persoon Simón Bolívar, een Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder. Simón Bolívar stond aan de wieg van de landen Panama, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela en Bolivia. Dat laatste land is naar hem vernoemd. In het gebouw Bolívar worden 95 tweekamerwoningen gerealiseerd.

De naam CarambeÍ verwijst naar een Braziliaanse gemeente in de staat Paraná.  Het is de eerste Nederlandse landbouwkolonie in Paraná en de eerste succesvolle Nederlandse nederzetting in Brazilië. In het gebouw CarambeÍ worden 62 tweekamerwoningen gerealiseerd.

De huurprijs van de tweekamerwoningen is ca. € 592,-per maand exclusief servicekosten.

Om in aanmerking te komen voor deze woningen moet u ingeschreven staan bij WoningNet.

TROJE-toren

Onder toeziend oog van enkele ervaren vaklui goten drie toekomstige bewoners van de nieuwe TROJE-appartemententoren in Almere Poort de naam van hun complex in cement. Daarmee is het startsein gegeven voor de bouw van 28 nieuwe appartementen waarmee Triade en Woningstichting GoedeStede de huisvesting voor een woongroep van bewoners van 20 tot 50 jaar met een licht verstandelijke beperking verzorgen. De bewoners hebben allemaal een eigen appartement en Triade ondersteunt hen in het zo zelfstandig mogelijk wonen. Van Wijnen Lelystad zal het complex aan de Trojestraat-Homerusplein bouwen.

Naar verwachting zal het Trojeblok in het voorjaar van 2018 klaar zijn. In september kunnen de bewoners dan hun intrek nemen in de nieuwe appartementen.

 

 

 

 

De gemeente Almere groeit organisch en GoedeStede wil mee blijven groeien omdat wij van mening zijn dat dit past bij (de opgave van) een stad als Almere.

Wij streven naar een evenwichtige verhouding tussen grondgebonden en gestapelde woningen.

  • Wij voegen nieuwe woningen toe in de prijsklassen tot de maximale huurprijs.
  • Wij passen ons programma van eisen aan; sober en doelmatig wonen voor een basiskwaliteit.
  • Wij optimaliseren het ontwikkel-, bouw- en onderhoudsproces steeds verder.
  • Wij houden de omvang van de sociale huurvoorraad in stand.
  • Wij onderzoeken de mogelijkheden om bedrijfsruimten te transformeren in woningen