Klachten over de dienstverlening

Het is nooit leuk te horen dat een klant van ons ontevreden is of een klacht heeft, maar kritiek biedt ons wel de mogelijkheid om onze werkwijze opnieuw te bekijken en eventueel aan te passen. Hebt u opmerkingen, laat het ons dus vooral weten! In onze brochure Niet tevreden over GoedeStede leest u wat u kunt doen als u een klacht heeft, en wat wij met uw klacht doen.

Het onderhoud van de woning
Is de bel kapot? Lekt het dak? Eigenlijk is dit geen klacht, maar een reparatieverzoek. Reparatieverzoeken kunt u melden bij onze Klantservice op telefoonnummer 036-5395311. In onze brochures Reparaties en ABC van het onderhoud leest u meer over het onderhoud van uw woning. Een reparatieverzoek wordt een klacht wanneer de reparatie niet goed is uitgevoerd, of wanneer afspraken niet zijn nagekomen. In dat geval meldt u dit bij onze afdeling Klantservice.

Voor klachten over de uitvoer van de werkzaamheden (schoonmaak, groenonderhoud, glasbewassing) kunt u gebruikmaken van  dit formulier. U kunt ook contact opnemen met de medewerkers van  Klantservice.

Klachten over uw buren
Waar veel mensen dicht op elkaar wonen, is het onvermijdelijk dat men af en toe last heeft van elkaar. Gelukkig ligt de oplossing vaak binnen handbereik. Een vriendelijk praatje met uw buren lost meer op dan een klacht bij de politie of woningstichting. Het is mogelijk dat uw buren niet eens beseffen welke overlast u van ze ondervindt. In onze brochure Overlast – Wat kan ik er aan doen leest u hoe u een overlastsituatie het beste kunt aanpakken en hoe GoedeStede u daar eventueel bij kan helpen.

Overige klachten
Als één van onze klanten niet tevreden is over GoedeStede dan is dat voor ons een klacht. En dan maakt het niet uit of het gaat om woningen, bedrijfsgebouwen, de organisatie of de medewerkers, een klacht is voor ons altijd een mogelijkheid om onze organisatie te verbeteren. Daarom nemen wij uw klacht serieus. U kunt bellen met onze Klantservice of een e-mail sturen waarin u uw klacht omschrijft.