Als huurder van GoedeStede weet u het beste wat er in uw wooncomplex en woonomgeving speelt en wat er wellicht beter kan. U kunt op verschillende manieren bijdragen aan een fijne woonomgeving zodat u en uw medebewoners zich nog meer thuis voelen.

Een goed idee?

Heeft u ideeën over hoe uw buurt of wijk er leuker uit zou kunnen zien? Hoe het wonen in uw wijk nog gezelliger kan worden? Misschien komt uw idee wel in aanmerking voor een bijdrage uit ons GoedWonenFonds. Het Goed Wonen Fonds helpt bewoners die hart hebben voor de wijk om deze ideeën te realiseren. Hiervoor stelt GoedeStede een aantal maal per jaar een bedrag beschikbaar. Per aanvraag keert het Goed Wonen Fonds maximaal € 2.000,00 uit. De spelregels lees u hier.

Idee aanmelden