Als huurder van GoedeStede weet u het beste wat er in uw wooncomplex en woonomgeving speelt en wat er wellicht beter kan. U kunt op verschillende manieren bijdragen aan een fijne woonomgeving zodat u en uw medebewoners zich nog meer thuis voelen.

Digitaal meepraten en denken

Praat en denk mee via het digitale panel.

GSA (huurdersorganisatie GoedeStede) vertegenwoordigt u als huurder in gesprekken met GoedeStede. Dit is wettelijk geregeld in de Overlegwet. GSA zet zich in voor zaken die verder gaan dan alleen uw wooncomplex. Om die rol (nog) beter uit te kunnen voeren heeft GSA uw hulp nodig! Meld u aan voor het digitale panel. Met enige regelmaat stuurt GSA u een enquête om te horen wat u als huurder belangrijk vindt, en waar GSA zich als belangenbehartiger hard voor moeten maken.

Aanmelden voor Panel

Actief aan de slag!

Wilt u een actieve rol spelen en gaat u graag aan de slag in uw wooncomplex? Weet u wat er speelt in en rondom uw wooncomplex en wilt u zich inzetten? Dat kan in uw bewonerscommissie!

GoedeStede vindt het belangrijk om een goed contact te hebben met haar huurders. Omdat het onmogelijk is om met alle huurders persoonlijk te spreken, zijn er diverse bewonerscommissies die de belangen van hun buurtgenoten behartigen. Een bewonerscommissie bestaat uit actieve bewoners, die graag een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun buurt of wooncomplex.

Wilt u weten of er een bewonerscommissie in uw wijk is, of wilt u een nieuwe bewonerscommissie oprichten, neem dan contact op met Huurdersorganisatie GSA  of uw wijkconsulent bij GoedeStede.

Contact met GSA

Een goed idee?

Heeft u ideeën over hoe uw buurt of wijk er leuker uit zou kunnen zien? Hoe het wonen in uw wijk nog gezelliger kan worden? Misschien komt uw idee wel in aanmerking voor een bijdrage uit ons GoedWonenFonds. Het Goed Wonen Fonds helpt bewoners die hart hebben voor de wijk om deze ideeën te realiseren. Hiervoor stelt GoedeStede een aantal maal per jaar een bedrag beschikbaar. Per aanvraag keert het Goed Wonen Fonds maximaal € 2.000,00 uit. De spelregels lees u hier.

Idee aanmelden