• Woningstichting GoedeStede is een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de Woningwet. De stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet.
  • GoedeStede heeft in een notariĆ«le akte haar statuten vastgelegd. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 21 oktober 2016.
  • De stichting is actief in Almere.
  • GoedeStede bezit ruim 8.000 verhuurbare eenheden.
  • Eind 2016 heeft GoedeStede 58 medewerkers in dienst die samen 49,74 fte bezetten.
  • GoedeStede heeft de ambitie om in tien jaar tijd 1.850 nieuwe huurwoningen te bouwen.
  • De bedrijfslasten behoren tot de laagste in de sector.
  • De vermogenspositie heeft zich de afgelopen jaren gunstig ontwikkeld. GoedeStede behoort tot de A-corporaties; het Centraal Fonds beoordeelt de solvabiliteit als voldoende.