• Woningstichting GoedeStede is een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de Woningwet. De stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet.
  • GoedeStede heeft in een notariële akte haar statuten vastgelegd. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 21 oktober 2016.
  • De stichting heeft haar zetel in Almere.
  • GoedeStede bezit ruim 7.800 huurwoningen en zo’n 200 overige verhuureenheden.
  • Eind 2016 heeft GoedeStede 58 medewerkers in dienst.
  • GoedeStede heeft de ambitie om in tien jaar tijd 1.850 nieuwe huurwoningen te bouwen.
  • De bedrijfslasten behoren tot de laagste in de sector.
  • De vermogenspositie heeft zich de afgelopen jaren gunstig ontwikkeld. GoedeStede behoort tot de A-corporaties; het Centraal Fonds beoordeelt de solvabiliteit als voldoende.