Op 1 juli 2018 worden de huurprijzen en de voorschotten servicekosten, voor zover van toepassing, aangepast. Voor bedrijfspanden, garages en bergingen gelden de afspraken zoals opgenomen in de huurovereenkomst. Voor de huuraanpassing van de woningen en bergingen volgt GoedeStede de wettelijke bepalingen.

Hieronder leest u meer over de huurverhoging van 2018.

  1. Met welk % wordt mijn huur verhoogd?
  2. Aanpassing service abonnement
  3. Wat als mijn inkomen is gedaald?
  4. Aanmelden maatwerkregeling
  5. Hoe maak ik bezwaar?

1.Met welk % wordt mijn huur verhoogd?

GoedeStede heeft dit jaar het besluit genomen de huurverhoging niet inkomensafhankelijk te maken. Al onze huurwoningen krijgen 1,8% huurverhoging. Hierbij wordt de huur nooit hoger dan maximaal de huur die volgens het woningwaarderingsstelsel gevraagd mag worden.

Dus:

  • Sociale huurwoningen krijgen 1,8% huurverhoging
  • Vrije sectorwoningen krijgen 2,0% huurverhoging
  • Onzelfstandige kamers krijgen 1,8% huurverhoging
  • Voor bedrijfspanden, garages en bergingen gelden de afspraken zoals opgenomen in de huurovereenkomst

2.Aanpassing service abonnement

Het service abonnement wordt per 1 juli 2018 aangepast naar € 5,51.

3.Is uw inkomen het afgelopen jaar aanzienlijk gedaald?

Voor een aantal situaties heeft GoedeStede de volgende maatwerkregeling ontwikkeld. Welke dat zijn leest u hieronder. Komt u in aanmerking voor één van deze regelingen, dan kunt zich hier aanmelden.

4.Aanmelden Maatwerkregeling

Maatwerk inkomstdaling

In afspraken met de gemeente Almere is een maatwerkregeling afgesproken voor huurders met een sociaal huurcontract die te maken hebben met een grote inkomensdaling en wonen in een woning met een met een (subsidiabele) huurprijs boven € 710,68. Subsidiabele huurprijs bestaat uit de kale huurprijs van de woning en een deel van de servicekosten. Had u geen recht op huurtoeslag, maar nu door de inkomensdaling wel, dan verlagen we de huur tot €710,68 zodat u huurtoeslag kan aanvragen. U kunt zich het hele jaar aanmelden voor deze regeling. Dit kan schriftelijk per brief of e-mail of via onze website.

 

Maatwerk voorkomen huurschuld

Huurders met een sociale huurovereenkomst en een vrije sector huurprijs (dus boven €710,68) kunnen aanspraak maken op deze regeling. De rekenhuur blijft intact, de te betalen huur wordt vastgesteld op € 711,00. Het verschil tussen uw “echte huur” en €711,- incasseren wij tijdelijk niet. U betaalt niet tot het moment dat uw situatie is veranderd of totdat wij u een goedkopere woning hebben aangeboden. Een aangeboden woning kunt u niet weigeren. U kunt zich schriftelijk (brief of e-mail) aanmelden of  via dit formulier.

5.Heeft u bezwaar tegen de huurverhoging?

Hier leest u wat u kunt doen.