Op 1 juli 2015 worden de huurprijzen en de voorschotten servicekosten, voor zover van toepassing, aangepast. Voor bedrijfspanden, garages en bergingen gelden de afspraken zoals opgenomen in de huurovereenkomst. Voor de huuraanpassing van de woningen en bergingen volgt GoedeStede de wettelijke bepalingen.

GoedeStede heeft, mede op advies van de huurdersbelangenvereniging GSA, besloten af te wijken van de bovengenoemde wettelijk toegestane huurverhogingspercentages

In  de brochure huurverhoging 2015 leest u daar meer over. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

  • Inkomensafhankelijke huurverhoging
  • Matigen huurverhoging door GoedeStede
  • Aanpassing serviceabonnement
  • Bezwaar maken tegen de huurverhoging
  • Voorwaarden maatwerkregelingen