Woningstichting GoedeStede is een sociale volkshuisvester in het maatschappelijk middenveld van de gemeente Almere. We staan midden in de maatschappij en we zijn zelf verantwoordelijk voor onze bedrijfsvoering. We willen de juiste dingen doen en de dingen juist doen. We vinden het ook belangrijk dat we duidelijk maken hoe we dat doen.

Goede afspraken over het bestuur van de organisatie zorgen dat GoedeStede ook op termijn kan blijven werken aan haar maatschappelijke doelen. We willen ook laten zien dat de samenleving op ons kan vertrouwen. Integer en transparant handelen van het bestuur, professioneel toezicht en het afleggen van verantwoording is een vereiste.

AedesCode en Governance Code
Sinds 1 januari 2007 heeft Aedes, vereniging van woningcorporaties, de Aedescode verplicht gesteld voor haar leden. Deze Code geeft in essentie weer waarvoor corporaties staan als maatschappelijke onderneming en waarop zij aanspreekbaar zijn door de samenleving.

Deze Aedescode (II) is de opvolger van eerdere, meer vrijblijvende codes en is dus verplicht voor alle leden van Aedes. Ook woningstichting GoedeStede is Aedes-lid en wil dus voldoen aan de bepalingen uit deze code. Eén van de bepalingen uit de Aedescode is de zgn. ‘Governance code Woningcorporaties’. Dit is het onderdeel dat de verplichtingen van het bestuur en de raad van commissarissen definieert alsmede de relatie tussen beiden. De Governance Code formuleert kortom de ‘checks and balances’ voor een optimaal bestuur van en toezicht op de corporatie.

Belangrijk principe in de Governance Code is ‘pas toe of leg uit’. Vrij vertaald betekent dit dat, daar waar een corporatie de Governance Code niet (letterlijk) overneemt, zij dit wel dient te motiveren. In het onderdeel ‘Toepassing Codes’ vindt u terug hoe wij als woningstichting GoedeStede de Codes toepassen. Alle documenten die gerelateerd zijn aan de Corporate Governance hebben wij tenslotte overzichtelijk gegroepeerd in het onderdeel ‘Relevante documenten’.

Over de naleving van de Codes kunt u ook meer lezen in ons jaarverslag.