Anti-inbraakmaatregelen GoedeStede, najaar 2016

De maatregelen worden genomen in een beperkt aantal oudere woningcomplexen in de Grienden, Meenten en Kruidenwijk (Distelbuurt en rondom de Gipskruidweg). Deze wijken zijn uitgekozen in samenwerking met de gemeente en de andere woningcorporaties, op grond van vooral de inbraakcijfers in deze wijken. Het Rijk levert een financiële bijdrage aan dit project.

De voor- en achterdeuren waar verouderd hang- en sluitwerk aanwezig is (zie afbeeldingen)  worden voorzien van kerntrekbeslag. De openslaande  ramen op de begane grond worden voorzien van nieuwe raamboompjes met een slot.

De voor- en achterdeuren waar verouderd hang- en sluitwerk aanwezig is (zie afbeeldingen hieronder)  worden voorzien van kerntrekbeslag. De openslaande  ramen op de begane grond worden voorzien van nieuwe raamboompjes met een slot.

Oude situatie Nieuwe situatie
oud slot nieuw1
hefboom oud hefboom nieuw

Gratis preventieadvies voor een veilig huis
Preventie is de beste maatregel tegen woninginbraken. Het blijkt dat de kans om slachtoffer te worden van een inbraak tot 90% afneemt als een
woning is beveiligd volgens het Keurmerk Veilig Wonen. Bewoners van Almere hebben de mogelijkheid om gratis inbraakpreventieadvies te vragen.
Een preventieadviseur van de gemeente komt dan uw woning beoordelen, waarna een preventieadvies volgt. Wanneer het hang- en sluitwerk van de
woning en enkele andere punten voldoen aan de vereisten, dan kan tegen een vergoeding een certificaat Keurmerk Veilige Woning worden uitgereikt.
Wilt u een gratis preventieadvies? Maak dan een afspraak met ons maken door te bellen tijdens kantooruren op nummer 14 036, u kunt een e-mail
sturen naar info@almere.nl t.a.v. het Preventieteam of u vult het formulier in op www.almere.nl/preventieadvies

 

Wat kunt u nog meer doen om uw woonomgeving veiliger te maken? Dat leest u in deze brochure: geef inbrekers geen kans