Als u voldoet aan onderstaande voorwaarden kunt u zich aanmelden voor de “van groot naar beter” regeling.

  • Uw huishouden bestaat uit maximaal 2 personen.
  • Kinderen maken geen deel uit uw huishouden.
  • 1 persoon is minimaal 55 jaar
  • De huidige eengezinswoning heeft 4 slaapkamers of 3 slaapkamers met een volwaardige zolder die als slaapkamer is te gebruiken.
  • Het huishoudinkomen is maximaal € 39.874,– (peil 2016)
  • De aanvrager(s) staan op één inschrijfnummer ingeschreven bij WoningNet.

 

Voeg als bijlage de volgende documenten toe:

  • Uittreksel waaruit blijkt dat uw huishouden uit maximaal 2 personen bestaat
  • Inkomensverklaring van het afgelopen jaar
  • 3 loonstroken of uitkeringsspecificatie
  • Indien van toepassing een werkgeversverklaring

 

De verhuurconsulent beoordeelt de aanvraag op basis van bovenstaande voorwaarden. U ontvangt binnen 7 werkdagen een bevestiging.

AANMELDEN

Uw naam (verplicht)

Uw huidige adres(verplicht)

Uw telefoonnummer(verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Voorkeur nieuwe woning (verplicht)

Wat is de samenstelling van uw huishouden? (verplicht)

Wat voor type woning zoekt u? (verplicht)

Staat u ingeschreven bij Woningnet? Wat is uw registratienummer. (verplicht)

Aanvullende informatie